Přemek

„Přemek“  15 let, žije v dětském domově se třemi sourozenci třetí rok. Měl velký problém mluvit a dodnes se učí správně vyslovovat. Našel si kamarády a začal s nimi chodit na florbal. Moc by si přál novou florbalovou hůl.

Podpora: Finanční podpora 500 Kč na florbalovou hůl pravou – zaměstnanci Safina a.s.

Komentáře jsou uzavřeny.

„Snažme se žít tak, aby naší smrti litoval i majitel pohřební služby.“ Mark Twain