ano,ANO – osvědčení o konání veřejné sbírky

Ve prospěch ano, Ano z.s.  a jeho Projektů  „Sport pomáhá a Sen“ je podle ustanovení par. 4 odst. 1  zákona 4. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách) ve znění pozdějších předpisů vyhlášena  veřejná sbírka osvědčená pod  S-MHMP/1828236/2014, číslo jednací 105880/2015 dne 22.1.2015.

 

Podle výše uvedeného osvědčení lze zasílat příspěvky na zvláštní bankovní účet č. 2700713318/2010

 

Více též na DARUJ ON-LINE 

 

Dárcům tímto předem děkujeme. 

Koupí identifikačního náramku podpoříte hendikepované děti.