Dušan

Dušan je dvanáctiletý stále usměvavý kluk. Žije se svým hendikepem autismem, svalovou myoapatií, hydrocefálí a duanowým syndromem na levé oko. Má šest sourozenců v pěstounské rodině, kde ho mají moc rádi. Navštěvuje základní školu, kde za pomoci asistentky se snaží naučit a stihnout vše, co ostatní spolužáci. Získal asistentku, která si ho oblíbila, velmi si spolu rozumí.

13 let

Pěstounská rodina

Dlouhodobý Sen

Platba za služby asistentky září – listopad 2016 ve škole ve výši 9.000 Kč –  Benefiční cyklistické závody.

Ondra

Ondrovi je 12 let, má kombinované postižení (těžká mentální retardace, tuberozní skleróza a dětský autismus) a je žákem 5. třídy základní školy speciální. Do školy chodí rád a každý den s nadšením vítá své spolužáky a učitele. Je to velice milý, kamarádský a klidný hoch, avšak občas – když chce – dovede být pěkný rarášek. Ondra má rád procházky a práci na tabletu, ale ze všeho nejvíce má rád hudbu. Jeho nejoblíbenější hudební žánr je rock. Tato hudba ho vždy „zvedne ze židle“.

13 let

Sociálně slabá rodina

Dlouhodobý Sen

Školné 2016/17 ve výši 3.000 Kč – 1.000 Kč měsíčně – z Veřejné sbírky k Projektu Sen – pan Aleš Pour.

Pomoc pro Jakuba – měsíční školné 1.000 Kč

Jakubovi je 5 let,navštěvuje Mateřskou a základní školu speciální Diakonie ČCE Praha 5– třídu mateřské školy pro děti s mentálním a kombinovaným postižením. Je postižen vzácným genetickým syndromem Kabuki – Like, který se projevuje mentální retardací a řadou strukturních vývojových vad, mezi které patří snížený růst, kosterní a svalové abnormality.V chování pak se objevuje zvýšená citlivost, úzkostnost a rysy autismu.

S Jakubem pracují podle metody strukturovaného učení, s využitím prvků alternativní komunikace. Maximálně mu vyhovuje snížený počet dětí ve třídě, individuální přístup pedagogů, vizualizace např. pomocí fotografií, piktogramů či procesuálních schémat, ale hlavně pevný denní režim a program.

V letošním školním roce si u Jakuba všímáme velkých pokroků zejména v oblastech komunikačních a pracovních dovedností a v oblasti hrubé motoriky. Naším hlavním cílem v tomto roce bude především rozvíjet a posilovat Kubovu samostatnou chůzi a upevňovat jeho komunikační a sociální schopnosti.

Školné ve výši 2.000 Kč měsíčně je vysoké. Pomůžete někdo finančně Jakubovi a  podpoříte  ho školným ve výši 1.000 Kč měsíčně, druhou část zaplatí škola.

Pomoc pro Tomáše – měsíční školné 1.000 Kč

Tomáš je desetiletý kluk, který neměl v životě tolik štěstí. Narodil se postižený mentální retardací, přesto je to veselý a hravý kluk, který si každý den užívá, co mu život nabízí. 

Tomáš navštěvuje Speciální školu pro postižené děti, kam chodí moc rád. Rodiče jsou ve velmi tíživé situaci, kterou se snaží řešit, ale školné 2.000 Kč měsíčně za Tomáškovu školu je nad jejich možnosti. 

Můžete někdo Tomášovi pomoci a na školné mu jakoukoliv měsíční částkou přispívat?

Rádi bychom sehnali sponzora, který by přispěl polovinou měsíčního školného to je 1.000 Kč – 10.000 Kč ročně. Druhou polovinu zajistí ředitelství školy.

Tomášovi přispívá na školní rok 2016/2017 pan Peter Mograbi

Jaromír

„Jaromír“ žije v dětském domově od malička. Nikdo z rodiny o něj nejeví zájem. Má od narození zdravotní hendikep. Je to moc fajn kluk, který miluje pinpong. Plní stříbrnou Mezinárodní cenu vévody z Edinburghu. Učí se prodavačem, chodí na brigádu a šetří si, až bude muset opustit dětský domov, aby v samostatném životě uspěl.

20 let

Dětský domov

SEN: Dobře dostudovat

SEN se plní!

Podpora: Finanční podpora na podporu studia měsíční 400 Kč. Roční 4.800 Kč – paní Hana Plestilová.

František

“František “ říkají mi Ferry. V dětském domově jsem prožil spoustu let. Pracuji v autoservisu, kde jsem před tím chodil i na praxi. Pracuji 6 dní v týdnu. Mám hodnou přítelkyni, se kterou máme dvouletého Františka. Moc se snažím být dobrým tátou a přítelem. Žijeme skromně . Bydlíme ve samostatném startovacím bytě na sídlišti, ze kterého se musíme v příštím roce vystěhovat. Mám nyní velké zdravotní problémy se zády a asi si budu muset najít novou práci, která nebude tolik fyzicky náročná. Rád bych u aut zůstal a mohl bych se stát třeba řidičem nákláďáku, ale tento řidičák je jen velký Sen, na něj peníze nemůžeme ušetřit.

22 let

Samostatný startovací byt

SEN: Řidičák na nákladní auto

SEN se plní!

Podpora: Finanční podpora 15.000 Kč na řidičský průkaz na nákladní automobil – pan Viktor Fiala

Daniela

„Daniela“ žije v domově se svými třemi sestrami pro zanedbání péče matky. Daniela se o své sestry doma rok starala, než se dostaly všechny do dětského domova. Chodí do učení na cukrářku. Moc ráda by se zúčastnila cukrářského kurzu zdobení a potahování dortů.

16 let

Dětský domov

SEN: Cukrářský kurz

SEN se plní!

Podpora: Finanční roční podpora cukrářského kurzu 3.800 Kč – pan Viktor Fiala.

Dušan

Dušan je dvanáctiletý stále usměvavý kluk. Žije se svým hendikepem autismem, svalovou myoapatií, hydrocefálí a duanowým syndromem na levé oko. Má šest sourozenců v pěstounské rodině, kde ho mají moc rádi. Navštěvuje základní školu, kde za pomoci asistentky se snaží naučit a stihnout vše, co ostatní spolužáci. Získal asistentku, která si ho oblíbila, velmi si spolu rozumí.

13 let

Pěstounská rodina

Dlouhodobý Sen

Platba za služby asistentky za prosinec ve škole ve výši 3.000 Kč –  z Veřejné sbírky k Projektu Sen.

Monika

„Monika“  žije již mnoho let v pěstounské rodině. Vyučila se pečovatelkou. Nyní se učí cukrářkou. V rodině svůj veškerý volný čas věnuje svému těžce postiženému pěstounskému bratrovi, kde mu nahrazuje jeho asistentku. Jejím Snem je studium na nástavbě.

22 let

Pěstounská rodina

Dlouhodobý sen

SEN: Chtěla by studovat nástavbu

Podpora: Finanční podpora 4.000 Kč –  pan Milos Malanik s rodinou, Country General Manager TNT Express Worldwide, spol. s r.o. 

Simona

“ Simona“ žije v domově s bratrem druhý rok. Je to živel. Ráda tancuje a chodí ven s kamarády. Chodí do 9. třídy a ráda by studovala na kadeřnici. Tento obor ji moc baví. Pro začátek by potřebovala kadeřnický kufřík s vybavením.

15 let

Dětský domov

Rozjezdový Sen

SEN: Kadeřnický kufřík s vybavením

Podpora: Finanční roční podpora 3.500 Kč na Kadeřnický kufřík s vybavením – nadace Dětem

Jonáš

„Jonáš“ žije sám se svou slepou maminkou. Je velmi chytrý, ale většina věcí mu déle trvá. Změnil školu a začíná být šťastný kluk. Bude mít brášku, na kterého se moc těší, ale bez tatínka.Potřebuji pomoci s vybavením do školy.

13 let

Sociálně slabá rodina

Rozjezdový Sen

SEN: Školní a sportovní potřeby

Podpora: Finanční podpora na školní vybavení 2.000 Kč – Team  BDR zaměstnanců z firmy Hewlett-Packard Enterprise Czech Republic

Niky

„Niky“  žije v dětském domově 7 let, nyní bydlí ve startovacím bytě. Vystudovala střední zdravotní školu a ukončila vyšší odbornou zdravotní školu. Jejím velkým Snem je získat bakaláře, ročním studiem se její velký Sen může splnit. Roční školné na zdravotním institutu s bakalářským vzděláním je 54.000 Kč.

22 let

Dětský domov – Startovací byt

SEN: Získat titul bakalář

SEN se plní!

Podpora: Finanční podpora na podporu studia měsíční 500 Kč – paní Iva Kočová

Věrka

„Věrka“ je v dětském domově čtvrtý rok, se svými bratry. Byla velmi zanedbaná a neměla základní hygienické a sociální návyky. Její vývoj a dovednosti se tak zlepšily, že dohnala stejně staré děti. Pořád má úsměv na rtech. Ráda se parádí. Potřebuje, ale stále pomoc s procvičováním.

9 let

Dětský domov

SEN: Doučování

SEN se plní!

Podpora:  Finanční podpora 3.000 Kč na doučování – pan Viktor Fiala.

Artur

„Artur“žije v dětském domově 5 let, byl odebrán z rodiny pro zanedbání péče. Studuje učební obor kuchař – číšník je moc spokojený a práce číšníka ho moc baví. Našel svůj smysl života. Má Sen se zúčastnit barmanského kurzu.

16 let

Dětský domov

SEN: Barmanský kurz

SEN se plní!

Podpora: Finanční podpora 5.000 Kč na platbu za Barmanský kurz – pan Viktor Fiala.

Jakub

Jakubovi je 5 let,navštěvuje Mateřskou a základní školu speciální Diakonie ČCE Praha 5– třídu mateřské školy pro děti s mentálním a kombinovaným postižením. Je postižen vzácným genetickým syndromem Kabuki – Like, který se projevuje mentální retardací a řadou strukturních vývojových vad, mezi které patří snížený růst, kosterní a svalové abnormality.V chování pak se objevuje zvýšená citlivost, úzkostnost a rysy autismu. Rodiče jsou ve velmi tíživé situaci, kterou se snaží řešit, ale školné 2.000 Kč měsíčně za Jakubovi školu je nad jejich možnosti. 

5 let

Sociálně slabá rodina

Dlouhodobý Sen

Školné 4.000 Kč z Veřejné sbírky k Projektu Sen.

Aleš

„Aleš“ je v dětském domově 8 let. Studuje střední ekonomickou školu a chodí na brigády. Je ho velký Sen je studovat vysokou školu. Rád tancuje, baví ho divadlo, rád si zasportuje. Chtěl by se zdokonalit v angličtině a složit zkoušku FCE a získat certifikát u British Council. Rád by se připravil na zkoušku v přípravném jazykovém kurzu na British Council.

Dětský domov

Rozjezdový sen

SEN: Přípravný kurz k složení zkoušky FCE

Podpora: Finanční podpora 11.300 Kč na přípravný kurz – Firma PPL CZ s.r.o. Střední Čechy

Pomoc pro Daniela – měsíční školné 1.000 Kč

„Danielovi“ je 12 let a od září bude docházet do 5. třídy základní speciální školy. Má vrozenou vývojovou vadu mozku spojenou s spastickou kvadruparézou. Většinu dne má dobrou náladu. S každým hned naváže kontakt a je potěšen, když s ním dotyčná osoba pohovoří a pohladí ho. Daniel přestože nemluví, tak dobře rozumí jednoduchým pokynům, které se pravidelně opakují. Ve škole pravidelně cvičí pod odborným dohledem fyzioterapeutů. Rodina se snaží o Daniela velmi dobře starat, ale má finanční problémy a potřebovala by pomoci s Danielovým školným.

Školné ve výši 2.000 Kč měsíčně je vysoké. Pomůžete někdo finančně Danielovi a  podpoříte  ho školným ve výši 1.000 Kč měsíčně, druhou část zaplatí škola.

Danielovi  přispívá na školní rok 2016/2017 pan Jan Gremich

Roman

„Roman“ žije v DD 12 let, nyní se učí žít ve startovacím bytě. Odmaturoval na ekonomické škole a nyní studuje 2. ročník vysoké školy Právo a podnikání. Je velmi pilný, chodí na brigádu. Ve volných chvílích sportuje, věnuje se bojovému umění Taekwondo a Kickboxu. Rád by dobře vystudoval a jednou zvládl další samostatný život.

20 let

Startovací byt

SEN: Podpora studia na VŠ

SEN se plní!

Podpora: Finanční podpora na podporu studia měsíční 500 Kč – pani Iva Kočová

Eva

„Eva“ v domově žije již 12 let, má dva mladší sourozence. Je přátelská a zodpovědná. Studuje Zdravotní školu obor rehabilitace. Sportuje a ráda píše články. Příští měsíc se začínají ve škole učit masírovat a Eva by potřebovala svoje masážní lehátko.

17 let

Dětský domov

Rozjezdový Sen

SEN: Masážní lehátko

Podpora: Finanční podpora 5.000 Kč na nákup masážního lehátka nebo dar v podobě masážního lehátka – Nadace Dětem

Helena

„Helena“ žije v dětském domově od dětství. Ráda maluje. Měla Sen se dostat na Vyšší odbornou školu zdravotní a dále pak jako sálová sestra na chirurgii. Tento Sen je ji splnil a na školu byla přijatá. Zarazila ji však matematika u maturity, kterou o pár bodů nezvládla. Matematiku musí v květnu zopakovat. Teď bude chodit na jazykovou školu a na brigády a připravovat se. Potřebovala by odborné vedení přípravy na maturitu z matematiky.

19 let

Dětský domov

SEN: Kurz přípravy na maturitu

SEN se plní!

Podpora: Finanční roční podpora na Kurz přípravy na maturitu z matematiky 4.200 Kč – pan Viktor Fiala.

„Láska vdaných žen je nejcennější na světě, manželé o tom ovšem nevědí.“ Oscar Wilde