Tonda

„Tonda“ žije v dětském domově od léta. Byl odebrán se svými sourozenci za zanedbání péče. Stýská se mu. Rád hraje fotbal a moc by chtěl chodit s bratry do fotbalového oddílu.

6 let

Dětský domov

Dlouhodobý sen

SEN: Hrát Fotbal

Podpora: Finanční podpora na II. pololetí fotbalové příspěvky 1.000 Kč – z Veřejné sbírky k Projektu Sen – pan Aleš Pour.

Karina

“ Karina“ žije v hodné rodině se svým postiženým bratrem. Karina se dobře učí, ráda maluje a tancuje. Jejím velkým Snem je navštěvovat kurz moderního tance.

14 let

Sociálně slabá rodina

Dlouhodobý sen

SEN: Kurz moderního tancování

Podpora: Finanční roční podpora tanečních příspěvků 4.000 Kč – z Veřejné sbírky projektu Sen

Dana

“ Dana“ je usměvavá a hodná holčička. Je sportovně nadaná, tancuje a je v týmu roztleskávaček. V dětském domove je se svým bratrem. Velmi dobře se učí. Moc by chtěla se naučit žonglovat.

13 let

Dětský domov

SEN: Naučit se žonglovat

SEN se plní!

Podpora: Finanční roční podpora na kroužkovné 1.000 Kč – – paní Anna Dvořák – Smella

Tim

„Tim“ žije v sociálně slabé rodině. Je to šťastný kluk, který miluje hru s míčem a již druhý rok chodí na basketbal, ale letos mají rodiče problém příspěvky zaplatit. Tim by moc rád hrál dál.

7 let

Sociálně slabá rodina

Dlouhodobý Sen

SEN: Hrát basketbal

Podpora: Finanční roční podpora na oddílové příspěvky 6.500 Kč – z Veřejní sbírky projektu Sen – pan Oldřich Mareš.

Pomoc pro Daniela – měsíční školné 1.000 Kč

„Danielovi“ je 12 let a od září bude docházet do 5. třídy základní speciální školy. Má vrozenou vývojovou vadu mozku spojenou s spastickou kvadruparézou. Většinu dne má dobrou náladu. S každým hned naváže kontakt a je potěšen, když s ním dotyčná osoba pohovoří a pohladí ho. Daniel přestože nemluví, tak dobře rozumí jednoduchým pokynům, které se pravidelně opakují. Ve škole pravidelně cvičí pod odborným dohledem fyzioterapeutů. Rodina se snaží o Daniela velmi dobře starat, ale má finanční problémy a potřebovala by pomoci s Danielovým školným.

Školné ve výši 2.000 Kč měsíčně je vysoké. Pomůžete někdo finančně Danielovi a  podpoříte  ho školným ve výši 1.000 Kč měsíčně, druhou část zaplatí škola.

Danielovi  přispívá na školní rok 2016/2017 pan Jan Gremich

Nina

„Nina“ žije v domově několik let. Je to hodná tichá dívka. Studuje střední školu. Ráda sportuje. Moc by chtěla se věnovat Kick boxu. Začala chodit na hodiny, a snaží se je zaplatit z kapesného brigády, kdyby ji někdo přispěl polovinou částky, byla by moc vděčná.

17 let

Dětský domov

SEN: Kick box

SEN se plní!

Podpora: Finanční podpora roční 4.800 Kč – pan Jan Gemrich 

Alex

„Alex“ je v dětském domově od srpna. Učí se na automechanika. Do domova přišel s bratrech, který je však na internátu. Má rád sport a chtěl by zkusit naučil se boxovat. Potřeboval by rukavice, bandáž a helmu.

16 let

Dětský domov

Rozjezdový sen

SEN: Naučit se boxovat

Podpora: Finanční podpora na nákup boxerské ochranné přilby 1.000 Kč – Benefiční turnaj v sálové kopané pořadatel – Stark Cycling Team – Sport pomáhá

Denis

„Denis“ žije v dětském domově se třemi sourozenci rok. Přišli zanedbaní a museli se hodně učit nového. Denis je rád partě a rád jezdí na kole a hraje fotbal. Moc rád by chodil do skautu.

10 let

Dětský domov

SEN: Skaut

SEN se plní!

Podpora: Finanční podpora na skautské příspěvky 1.000 Kč – TRES MOSQUITOS s.r.o.

Evička

„Evička“přišla do dětské domova v létě, sociálka ji odebrala pro zanedbání péče a záškoláctví. Evičce se moc stýská. Chodí do nové školky a moc by ráda chodila ve školce na keramiku.

5 let

Dětský domov

Sen: Kroužek keramiky

SEN se plní!

Podpora: Finanční roční podpora 2.000 Kč na kroužek keramiky – paní Jana Cihelková

Přemek

„Přemek“ žije v dětském domově se třemi sourozenci rok. Měl velký problém mluvit a dodnes se učí správně vyslovovat. Na konci školního roku šel několikrát na schůzku do skautského oddílu a moc se mu tam líbilo, rád by letos patřil mezi ně a jezdil s nimi i na výpravy.

13 let

Dětský domov

SEN: Skautské výpravy

SEN se plní!

Podpora: Finanční podpora na skautské výpravy 1.500 Kč – pan Jan Gemrich 

Benjamin

„Benjamin“ se narodil 25.10.2016 slepé mamince, která potřebuje pomoci. Jestli můžete přispět na nákup plen, bude vám moc vděčná.

Sociálně slabá rodina

SEN: Pleny

SEN se plní!

Podpora:  Příspěvek na nákup plen 1.700 Kč –Team zaměstnanců z firmy Hewlett-Packard Enterprise Czech Republic

Alex

„Alex“ je v dětském domově od srpna. Učí se na automechanika. Do domova přišel s bratrem, který je však na internátu. Má rád sport a chtěl by zkusit naučil se boxovat. Potřeboval by rukavice, bandáž a helmu.

16 let

Dětský domov

Rozjezdový Sen

SEN: Naučit se boxovat

Podpora: Finanční podpora na nákup boxerských rukavic a bandáže 600 Kč – Benefiční turnaj v sálové kopané pořadatel – Stark Cycling Team – Sport pomáhá

Emil

“ Emil“ žije v dětském domově od května. Maminka se nezvládla o něj starat. Emil se musel naučit různým základním věcem a začal chodit do školky. Má problém s výslovností a má možnost chodit do logopedického kroužku – Povídálek.

3 roky

Dětský domov

SEN: Kroužek  Povídálek

SEN se plní!

Podpora: Finanční roční podpora 1.000 Kč na kroužkovné – – paní Anna Dvořák – Smella

Dušan

Dušan je třináctiletý stále usměvavý kluk. Žije se svým hendikepem autismem, svalovou myoapatií, hydrocefálí a duanowým syndromem na levé oko. Má šest sourozenců v pěstounské rodině, kde ho mají moc rádi. Navštěvuje základní školu, kde za pomoci asistentky se snaží naučit a stihnout vše, co ostatní spolužáci. Získal asistentku, která si ho oblíbila, velmi si spolu rozumí.

Finanční podpora na asistenku 1.600 Kč – Team EG Oguahan zaměstnanců z firmy Hewlett-Packard Enterprise Czech Republic

Pomoc pro Jakuba – měsíční školné 1.000 Kč

Jakubovi je 5 let,navštěvuje Mateřskou a základní školu speciální Diakonie ČCE Praha 5– třídu mateřské školy pro děti s mentálním a kombinovaným postižením. Je postižen vzácným genetickým syndromem Kabuki – Like, který se projevuje mentální retardací a řadou strukturních vývojových vad, mezi které patří snížený růst, kosterní a svalové abnormality.V chování pak se objevuje zvýšená citlivost, úzkostnost a rysy autismu.

S Jakubem pracují podle metody strukturovaného učení, s využitím prvků alternativní komunikace. Maximálně mu vyhovuje snížený počet dětí ve třídě, individuální přístup pedagogů, vizualizace např. pomocí fotografií, piktogramů či procesuálních schémat, ale hlavně pevný denní režim a program.

V letošním školním roce si u Jakuba všímáme velkých pokroků zejména v oblastech komunikačních a pracovních dovedností a v oblasti hrubé motoriky. Naším hlavním cílem v tomto roce bude především rozvíjet a posilovat Kubovu samostatnou chůzi a upevňovat jeho komunikační a sociální schopnosti.

Školné ve výši 2.000 Kč měsíčně je vysoké. Pomůžete někdo finančně Jakubovi a  podpoříte  ho školným ve výši 1.000 Kč měsíčně, druhou část zaplatí škola.

Přemek

„Přemek“ žije v dětském domově se třemi sourozenci rok. Měl velký problém mluvit a dodnes se učí správně vyslovovat. Na konci školního roku šel několikrát na schůzku do skautského oddílu a moc se mu tam líbilo, rád by letos patřil mezi ně.

13 let

Dětský domov

SEN: Skaut

SEN se plní!

Podpora: Finanční podpora na skautské příspěvky 1.000 Kč – Team EG Oguahan zaměstnanců z firmy Hewlett-Packard Enterprise Czech Republic

Denis

„Denis“ žije v dětském domově se třemi sourozenci rok. Přišli zanedbaní a museli se hodně učit nového. Denis je rád partě a rád jezdí na kole a hraje fotbal. Moc rád by chodil do skautu a moc by chtěl i na skautské výpravy.

10 let

Dětský domov

SEN: Skautské výpravy

SEN se plní!

Podpora: Finanční podpora na skautské výpravy 1.500 Kč – pan Jan Gemrich 

Šárka

“ Šárka“ žije v dětském domově se dvěma sourozenci. Matka ani otec se o ni nezajímají. Potřebuje neustálou péči a je ráda za jakoukoliv pozornost. Šárka se výborně učí, má samé jedničky. Ráda tancuje a ráda by pokračovala v kroužku tanečků.

12 let

Dětský domov

SEN: Chodit do kroužku tanečků

SEN se plní!

Podpora: Roční finanční podpora na kroužkovné  1.000 Kč – paní Miroslava Naďová.

„Přátelství je součást lidského štěstí.“ Jan Werich