Niky

„Niky“  se splnil Sen, začala  žít sama ve startovacím bytě. 

20 let

Dětský domov – Startovací byt

Dlouhodobý Sen

SEN: Sama zvládnout život ve startovacím bytě.

Plnění: Roční podpora v samostatném bydlení – měsíční příspěvek 

Podporarodina Zachariášová  – školní rok 2011/12, školní rok 2012 /13, školní rok 2013/14, školní rok 2014/15,školní rok 2015/16

Daniela

„Daniela“ má Sen, naučit se hrát na zobcovou flétnu. Navštěvuje hodiny výuky flétny a hudební nauky.

12 let

Dětský domov

Dlouhodobý Sen

SEN: Naučit se hrát na flétnu

Plnění: Roční  školné –  1x týdně výuka hry na flétnu a 1x týdně výuka hudební nauky

Podpora: Paní Běla Jansová – školní rok 2011/2012

 

„Tragédie žen spočívá v tom, že se každá nakonec podobá své matce.“ Oscar Wilde