Denis

„Denis“ žije v dětském domově se třemi sourozenci rok. Přišli zanedbaní a museli se hodně učit nového. Denis je rád v partě a rád jezdí na kole a hraje fotbal. Moc rád by chodil do skautu a moc by chtěl i jet na letní tábor.

10 let

Dětský domov

Jednorázový Sen

SEN: Skautský tábor

Podpora: Finanční podpora na skautský tábor 2.200 Kč z Veřejné sbírky k Projektu Sen.

Karina

“ Karina“ žije v hodné rodině se svým postiženým bratrem. Karina se dobře učí, ráda maluje a tancuje. Jejím velkým Snem je navštěvovat kurz moderního tance.

14 let

Sociálně slabá rodina

Dlouhodobý sen

SEN: Kurz moderního tancování

Podpora: Finanční roční podpora tanečních příspěvků 4.000 Kč – z Veřejné sbírky projektu Sen

Evička

„Evička“přišla do dětské domova v létě, sociálka ji odebrala pro zanedbání péče a záškoláctví. Evičce se moc stýská. Chodí do nové školky a moc by ráda chodila ve školce na keramiku.

5 let

Dětský domov

Sen: Kroužek keramiky

SEN se plní!

Podpora: Finanční roční podpora 2.000 Kč na kroužek keramiky – paní Jana Cihelková

Denis

„Denis“ žije v dětském domově se třemi sourozenci rok. Přišli zanedbaní a museli se hodně učit nového. Denis je rád partě a rád jezdí na kole a hraje fotbal. Moc rád by chodil do skautu a moc by chtěl i na skautské výpravy.

10 let

Dětský domov

SEN: Skautské výpravy

SEN se plní!

Podpora: Finanční podpora na skautské výpravy 1.500 Kč – pan Jan Gemrich 

Ilonka

„Ilona“ žije v dětském domově rok se svými 4 sourozenci. Přišla do domova ve velmi zanedbaném stavu. Pomalu se naučila žít v kolektivu. Ráda tancuje. Moc by chtěla chodit se sestrou do kroužku mažoretek. K tomu potřebuje hůlku a kostým.

6 let

Dětský domov

SEN: Kostým pro mažoretky

SEN se plní!

Podpora: Finanční podpora na nákupu kostýmu pro mažoretky 1.100 Kč – paní Lenka Mervartová

David

„David“ má Sen stát se malířem. Žije v pěstounské rodině, kde je velmi spokojen, přesto z ním byl násilím odebrán a trvalo půl roku než ho pěstouni vybojovali zpět. Chodí na výtvarný obor ZUŠ.

14 let

Pěstounská rodina

SEN: Stát se výtvarníkem.

SEN se plní!!!

Podpora: Finanční podpora  – roční školné  2.800 Kč – oddělení Customer Service TNT Praha

Iveta

“ Iveta“ žije v dětském domově dva roky. Byla odebrána,  jen v tom co měla na sobě, ze sociálně slabé rodiny, kde žila se svými 7 sourozenci. Je vděčná za každou maličkost, kterou dostane. Ráda hraje divadlo, zpívá, tancuje a maluje. Moc ráda by chodila do výtvarného kroužku.

8 let

Dětský domov

Dlouhodobý Sen

SEN:  Výtvarný kroužek

Podpora: Finanční roční podpora 1.000 Kč – paní Laďka Lorencová

Tibor

„Tibor“ je v dětském domově od srpna. Se svými bratry je již umístěn v dětském domově po druhé. Rád si hraje, skáče na trampolíně, hraje fotbal a rád zkoumá. Moc rád by chodil s bráškou do kroužku včelařství.

10 let

Dětský domov

Dlouhodobý sen

SEN: Kroužek Včelařství

Podpora:Finanční podpora pololetní kroužkovné 500 Kč z Veřejné sbírky k Projektu Sen.

Rodinka z dětského domova Litoměřice

Rodinka z dětského domova z Litoměřic má velký Sen mít novou televizi, aby se mohli společně dívat na pohádky a soutěže. Mají starou, které vypadává obraz a přeskakuje zvuk.

Dětský domov Litoměřice

Jednorázový Sen

SEN: Nová televize

Podpora: Finanční podpora 7.000 Kč na nákup televize – Vánoční sbírka rodičů BA Sparta Praha

Přemek

„Přemek“ žije v dětském domově se třemi sourozenci rok. Měl velký problém mluvit a dodnes se učí správně vyslovovat. Na konci školního roku šel několikrát na schůzku do skautského oddílu a moc se mu tam líbilo, rád by letos patřil mezi ně.

13 let

Dětský domov

SEN: Skaut

SEN se plní!

Podpora: Finanční podpora na skautské příspěvky 1.000 Kč – Team EG Oguahan zaměstnanců z firmy Hewlett-Packard Enterprise Czech Republic

Šárka

“ Šárka“ žije v dětském domově se dvěma sourozenci. Matka ani otec se o ni nezajímají. Potřebuje neustálou péči a je ráda za jakoukoliv pozornost. Šárka se výborně učí, má samé jedničky. Ráda tancuje a ráda by pokračovala v kroužku tanečků.

12 let

Dětský domov

SEN: Chodit do kroužku tanečků

SEN se plní!

Podpora: Roční finanční podpora na kroužkovné  1.000 Kč – paní Miroslava Naďová.

Přemek

„Přemek“ žije v dětském domově se třemi sourozenci rok. Měl velký problém mluvit a dodnes se učí správně vyslovovat. Moc rád jezdí na kole. Rád by chodil do kroužku dopraváčka, kde se bude učit silniční předpisy a jezdit na dopravním hřišti.

13 let

Dětský domov

SEN: Kroužek Dopraváček

Podpora: Finanční roční podpora na kroužek dopraváčka 1.000 Kč.

JAK se dá POMOCI odkazy:
Darovací smlouva ,   Veřejná sbírka

Andrea

„Andrea“ přišla do dětské domova v létě, sociálka ji odebrala pro zanedbání péče a záškoláctví. Andrea si v domově zvyká, pomáhají v tom její dva sourozenci. Má ráda tanec a ráda by chodila s kamarádkami na Zumbu.

10 let

Dětský domov

Dlouhodobý sen

SEN: Zumba

Podpora: Finanční roční podpora na kroužek Zumby 4.000 Kč  z Veřejné sbírky k Projektu Sen.

Táňa

„Táňa“ žije v domově se svými třemi sestrami 6 let. Je tichá, usměvavá holčina. Ráda se hezky oblékne. Má kamarádky, se kterými ráda chodí ven. Ráda by chodila na Zumbu.

12 let

Dětský domov

Dlouhodobý Sen

SEN: Zumba

Podpora: Roční finanční podpora na kroužek Zumby 4.000 Kč  z Veřejné sbírky k Projektu Sen.

Denis

„Denis“ žije v dětském domově se třemi sourozenci rok. Přišli zanedbaní a museli se hodně učit nového. Denis je rád partě a rád jezdí na kole a hraje fotbal. Moc rád by chodil do skautu.

10 let

Dětský domov

SEN: Skaut

SEN se plní!

Podpora: Finanční podpora na skautské příspěvky 1.000 Kč – TRES MOSQUITOS s.r.o.

Přemek

„Přemek“ žije v dětském domově se třemi sourozenci rok. Měl velký problém mluvit a dodnes se učí správně vyslovovat. Na konci školního roku šel několikrát na schůzku do skautského oddílu a moc se mu tam líbilo, rád by letos patřil mezi ně a jezdil s nimi i na výpravy.

13 let

Dětský domov

SEN: Skautské výpravy

SEN se plní!

Podpora: Finanční podpora na skautské výpravy 1.500 Kč – pan Jan Gemrich 

Marika

„Marika“ žije v dětském domově rok se svými 4 sourozenci. Přišla do domova ve velmi zanedbaném stavu. Pomalu se naučila žít v kolektivu. Ráda tancuje. Moc by chtěla chodit se sestrou do kroužku mažoretek a potřebuje kostým.

 5 let

Dětský domov

SEN: Kostým mažoretek

SEN se plní!

Podpora: Finanční podpora za platbu za kostým 1.100 Kč – paní Lenka Mervartová.

Andrea

„Andrea“ žije v dětském domově od léta. Přišla do domova pro zanedbání péče. Snaží se naučit v žít v novém místě. Je to tichá dívenka. Moc ráda si hraje a zkouší různé triky. Má Sen se naučit žonglovat.

11 let

Dětský domov

SEN: Žonglovací kruhy a míčky

SEN se plní!

Podpora: Finanční podpora na nákup žonglovacích kroužků a míčků 400 Kč – pan Josef Wajsar.

„Kdo se umí smát sám sobě, má právo smát se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá.“ Jan Werich