SEN – Pravidla pro splnění

 • O splnění Snu požádá dospělá osoba formou žádosti na webových stránkách nebo na email OS (u dětí z DD doporučujeme vychovatele jako navrhovatele).
 • OS kontaktuje navrhovatele s oficiální žádostí a s pravidly splnění snu.
 • Není-li navrhovatelem vedení Dětského domova, opatrovník či rodič musí navrhovatel koordinátorovi předat jeho ověřený písemný souhlas.
 • Koordinátor se setká s navrhovatelem i s dítětem.
 • OS může požadovat nejen od navrhovatele informace, které potřebuje k rozhodnutí o splnění Snu. 
 • Navrhovatel bude informován o rozhodnutí zařazení do projektu Sen a OS bude usilovat o vytvoření podmínek a zajištění prostředků pro splnění Snu.
 • Navrhovatel, vedení Dětského domova, rodiče nebo opatrovník může OS požádat o dodržení podmínek či pravidel, které jsou v zájmu dítěte nezbytné.
 • OS bude navrhovatele průběžně informovat o stavu žádosti, o průběhu a pravidlech spojené s plněním Snu.
 • Navrhovatel, vedení Dětského domova, rodiče nebo opatrovník musí průběh i pravidla odsouhlasit.
 • Finanční pomoc může být průběžná.
 • Navrhovatelé se stávají spolugaranty Snu, budou dítěti patronem.
 • OS bude s dítětem a jeho garantem v kontaktu a bude sledovat plnění jeho Snu.

Jestli dítě o splnění Snu bude vědět či ne, rozhoduje navrhovatel a OS bude rozhodnutí respektovat.

Možnost individuálního posouzení dítěte, které nesplní podmínku věku.

Navrhovatel pro více dětí z jednoho Dětského domova musí pro každé dítě podat žádost individuálně.

Navrhovatel se nebude finančně podílet na splnění požadovaného Snu.

 

 

 

 


„Bůh stvořil člověka, když ho přestaly bavit opice. Na další pokusy už pak neměl nervy.“ Mark Twain