Čím je ANO, ANO jiné a proč jeho projekty podpořit

Forma pomoci ANO, ANO je jiná než je běžné. Finanční a materiální pomoc je nástrojem nikoli cílem. Nikdy se nejedná o pouhé poskytnutí potřeby, či splnění přání. Takovýto postup vede k deformaci životního postoje a chování u dětí v dospělosti. Dojde k zafixování toho, že pomoc vždy přijde a že na ní má jako sociálně slabý samozřejmý nárok. Na základě zkušenosti a přesvědčení, že se o mne vždy někdo postará, se stane  pohodlnějším čekat na pomoc než ji aktivně hledat.

Hlavní součástí procesu pomoci je zapojení „dárce“ v roli kouče, vzoru a motivátora. Tento vzor, který u dětí ze sociálně problematického prostředí velice často chybí nebo je málo zřetelný, má velice důležitý vliv na další vývoj v oblasti osobní zodpovědnosti za sebe, své chování a vůči okolí. Dárce svým příkladem ukazuje chybějící model zodpovědného chování. Ukazuje, že za vším je třeba hledat úsilí a že problémy řeší konkrétní lidi, nikoli stát nebo velké nadace.

Pro dárce je toto možnost předat část svého životního postoje obdarovanému a pomoci tak i sám sobě a prostředí, ve kterém žije, pozitivním vlivem na další vývoj sociálně ohroženého dítěte. Proto je třeba  chápat podporu v rámci tohoto projektu nejen jako prostou materiální pomoc ale jako významný příspěvek k  ovlivnění a snížení četnosti problematického chování (které může při nedostatečné pozornosti na jeho řešení vést až k ohrožení stability a prosperity naší společnosti) dospívajících dětí i dospělých v blízké i vzdálenější budoucnosti.