MŮJ PATRON

Projekt Můj patron vznikl ve spolupráci  s vedením nadace The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic foundation, o.p.s. a s absolventy CEMS Programu – CEMS Master in International Management.

V rámci tohoto projektu si děti  (15 let a starší) z dětských domovů a z pěstounských rodin vybírají své patrony z absolventů CEMS Programu a lidí, kteří mají chuť těmto dětem pomáhat.

S patronem se pravidelně schází a ten jim pomáhá na jejich složitější cestě životem.

V patronovi mají svého pomocníka, rádce, kamaráda a můžou se na něho kdykoliv obrátit.

2020 – v projektu zapojeno 22 mladých lidí

2019 – v projektu zapojeno 21 mladých lidí

3 mladí lidé z pilotního projektu – se stále schází se svými patrony

2018 – v projektu zapojeno 17 mladých lidí

4 mladí lidé se zapojují do projektu Můj patron, 2 končí

2017 – v projektu zapojeno 15 mladých lidí

4 mladí lidé z pilotního projektu – se stále schází se svými patrony

2016 – v projektu zapojeno 13 mladých lidí

9 mladých lidí se zapojuje v červnu 2016 do projektu Můj patron.

2016 – 4 mladí lidé z pilotního projektu – pokračují se svými patrony

2015 – v projektu zapojeno 8 mladých lidí

8 mladých lidí od listopadu 2014 je zapojeno v pilotním projektu Můj patron.