MŮJ PATRON

Projekt Můj patron vznikl ve spolupráci  s vedením nadace The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic foundation, o.p.s. a s absolventy CEMS Programu – CEMS Master in International Management.

V rámci tohoto projektu si děti  (15 let a starší) z dětských domovů a z pěstounských rodin vybírají své patrony z absolventů CEMS Programu.

S patronem se pravidelně schází a ten jim pomáhá na jejich složitější cestě životem.

V patronovi mají svého pomocníka, rádce, kamaráda a můžou se na něho kdykoliv obrátit.

V projektu zapojeno 13 dětí – 2016/2017.

8 dětí od listopadu 2014 je zapojeno v pilotním projektu Můj patron.

Květen 2016 – 4 děti z pilotního projektu – pokračují se svými patrony.

9 dětí se zapojuje v červnu 2016 do projektu Můj patron.

V projektu zapojeno 15 dětí – 2017/18.

Zajímá mne, jak lze pomáhat

Můj e-mail:*