Tonda

„Tonda“ žije v dětském domově od léta. Byl odebrán se svými sourozenci za zanedbání péče. Stýská se mu. Rád hraje fotbal a moc by chtěl chodit s bratry do fotbalového oddílu.

6 let

Dětský domov

Dlouhodobý sen

SEN: Hrát Fotbal

Podpora: Finanční podpora na II. pololetí fotbalové příspěvky 1.000 Kč – z Veřejné sbírky k Projektu Sen – pan Aleš Pour.

Emil

“ Emil“ žije v dětském domově od května. Maminka se nezvládla o něj starat. Emil se musel naučit různým základním věcem a začal chodit do školky. Má problém s výslovností a má možnost chodit do logopedického kroužku – Povídálek.

3 roky

Dětský domov

SEN: Kroužek  Povídálek

SEN se plní!

Podpora: Finanční roční podpora 1.000 Kč na kroužkovné – – paní Anna Dvořák – Smella

Dušan

Dušan je třináctiletý stále usměvavý kluk. Žije se svým hendikepem autismem, svalovou myoapatií, hydrocefálí a duanowým syndromem na levé oko. Má šest sourozenců v pěstounské rodině, kde ho mají moc rádi. Navštěvuje základní školu, kde za pomoci asistentky se snaží naučit a stihnout vše, co ostatní spolužáci. Získal asistentku, která si ho oblíbila, velmi si spolu rozumí.

Finanční podpora na asistenku 1.600 Kč – Team EG Oguahan zaměstnanců z firmy Hewlett-Packard Enterprise Czech Republic

Pomoc pro Jakuba – měsíční školné 1.000 Kč

Jakubovi je 5 let,navštěvuje Mateřskou a základní školu speciální Diakonie ČCE Praha 5– třídu mateřské školy pro děti s mentálním a kombinovaným postižením. Je postižen vzácným genetickým syndromem Kabuki – Like, který se projevuje mentální retardací a řadou strukturních vývojových vad, mezi které patří snížený růst, kosterní a svalové abnormality.V chování pak se objevuje zvýšená citlivost, úzkostnost a rysy autismu.

S Jakubem pracují podle metody strukturovaného učení, s využitím prvků alternativní komunikace. Maximálně mu vyhovuje snížený počet dětí ve třídě, individuální přístup pedagogů, vizualizace např. pomocí fotografií, piktogramů či procesuálních schémat, ale hlavně pevný denní režim a program.

V letošním školním roce si u Jakuba všímáme velkých pokroků zejména v oblastech komunikačních a pracovních dovedností a v oblasti hrubé motoriky. Naším hlavním cílem v tomto roce bude především rozvíjet a posilovat Kubovu samostatnou chůzi a upevňovat jeho komunikační a sociální schopnosti.

Školné ve výši 2.000 Kč měsíčně je vysoké. Pomůžete někdo finančně Jakubovi a  podpoříte  ho školným ve výši 1.000 Kč měsíčně, druhou část zaplatí škola.

Přemek

„Přemek“ žije v dětském domově se třemi sourozenci rok. Měl velký problém mluvit a dodnes se učí správně vyslovovat. Na konci školního roku šel několikrát na schůzku do skautského oddílu a moc se mu tam líbilo, rád by letos patřil mezi ně.

13 let

Dětský domov

SEN: Skaut

SEN se plní!

Podpora: Finanční podpora na skautské příspěvky 1.000 Kč – Team EG Oguahan zaměstnanců z firmy Hewlett-Packard Enterprise Czech Republic

Šárka

“ Šárka“ žije v dětském domově se dvěma sourozenci. Matka ani otec se o ni nezajímají. Potřebuje neustálou péči a je ráda za jakoukoliv pozornost. Šárka se výborně učí, má samé jedničky. Ráda tancuje a ráda by pokračovala v kroužku tanečků.

12 let

Dětský domov

SEN: Chodit do kroužku tanečků

SEN se plní!

Podpora: Roční finanční podpora na kroužkovné  1.000 Kč – paní Miroslava Naďová.

Jaromír

„Jaromír“ žije v dětském domově od malička. Nikdo z rodiny o něj nejeví zájem. Má od narození zdravotní hendikep. Je to moc fajn kluk, který miluje pinpong. Plní stříbrnou Mezinárodní cenu vévody z Edinburghu. Učí se prodavačem, chodí na brigádu a šetří si, až bude muset opustit dětský domov, aby v samostatném životě uspěl.

20 let

Dětský domov

SEN: Dobře dostudovat

SEN se plní!

Podpora: Finanční podpora na podporu studia měsíční 400 Kč. Roční 4.800 Kč – paní Hana Plestilová.

Karina

“ Karina“ žije v hodné rodině se svým postiženým bratrem. Karina se dobře učí, ráda maluje a tancuje. Jejím velkým Snem je navštěvovat kurz moderního tance.

14 let

Sociálně slabá rodina

Dlouhodobý sen

SEN: Kurz moderního tancování

Podpora: Finanční roční podpora tanečních příspěvků 4.000 Kč – z Veřejné sbírky projektu Sen

Dana

“ Dana“ je usměvavá a hodná holčička. Je sportovně nadaná, tancuje a je v týmu roztleskávaček. V dětském domove je se svým bratrem. Velmi dobře se učí. Moc by chtěla se naučit žonglovat.

13 let

Dětský domov

SEN: Naučit se žonglovat

SEN se plní!

Podpora: Finanční roční podpora na kroužkovné 1.000 Kč – – paní Anna Dvořák – Smella

Tim

„Tim“ žije v sociálně slabé rodině. Je to šťastný kluk, který miluje hru s míčem a již druhý rok chodí na basketbal, ale letos mají rodiče problém příspěvky zaplatit. Tim by moc rád hrál dál.

7 let

Sociálně slabá rodina

Dlouhodobý Sen

SEN: Hrát basketbal

Podpora: Finanční roční podpora na oddílové příspěvky 6.500 Kč – z Veřejní sbírky projektu Sen – pan Oldřich Mareš.

Pomoc pro Daniela – měsíční školné 1.000 Kč

„Danielovi“ je 12 let a od září bude docházet do 5. třídy základní speciální školy. Má vrozenou vývojovou vadu mozku spojenou s spastickou kvadruparézou. Většinu dne má dobrou náladu. S každým hned naváže kontakt a je potěšen, když s ním dotyčná osoba pohovoří a pohladí ho. Daniel přestože nemluví, tak dobře rozumí jednoduchým pokynům, které se pravidelně opakují. Ve škole pravidelně cvičí pod odborným dohledem fyzioterapeutů. Rodina se snaží o Daniela velmi dobře starat, ale má finanční problémy a potřebovala by pomoci s Danielovým školným.

Školné ve výši 2.000 Kč měsíčně je vysoké. Pomůžete někdo finančně Danielovi a  podpoříte  ho školným ve výši 1.000 Kč měsíčně, druhou část zaplatí škola.

Danielovi  přispívá na školní rok 2016/2017 pan Jan Gremich

Pomoc pro Tomáše – měsíční školné 1.000 Kč

Tomáš je desetiletý kluk, který neměl v životě tolik štěstí. Narodil se postižený mentální retardací, přesto je to veselý a hravý kluk, který si každý den užívá, co mu život nabízí. 

Tomáš navštěvuje Speciální školu pro postižené děti, kam chodí moc rád. Rodiče jsou ve velmi tíživé situaci, kterou se snaží řešit, ale školné 2.000 Kč měsíčně za Tomáškovu školu je nad jejich možnosti. 

Můžete někdo Tomášovi pomoci a na školné mu jakoukoliv měsíční částkou přispívat?

Rádi bychom sehnali sponzora, který by přispěl polovinou měsíčního školného to je 1.000 Kč – 10.000 Kč ročně. Druhou polovinu zajistí ředitelství školy.

Tomášovi přispívá na školní rok 2016/2017 pan Peter Mograbi

Igor

„Igor“  je v domově třetí rok. Je to  skvělý 14ti letý kluk,  je velmi veselý chlapec, vděčný za každou maličkost a pozornost. Z toho je patrné, že doma zázemí a pozornosti se mu nedostávalo. Rád sportuje. Má problémy s očima a potřebuje nutně nové brýle.

14 let

Dětský domov

SEN: Nové brýle

SEN se plní!

Podpora: Finanční podpora 4.500 Kč na nové brýle – pan Pavel Hrabina.

Denis

„Denis“ žije v dětském domově se třemi sourozenci rok. Přišli zanedbaní a museli se hodně učit nového. Denis je rád partě a rád jezdí na kole a hraje fotbal. Moc rád by chodil do skautu.

10 let

Dětský domov

SEN: Skaut

SEN se plní!

Podpora: Finanční podpora na skautské příspěvky 1.000 Kč – TRES MOSQUITOS s.r.o.

Evička

„Evička“přišla do dětské domova v létě, sociálka ji odebrala pro zanedbání péče a záškoláctví. Evičce se moc stýská. Chodí do nové školky a moc by ráda chodila ve školce na keramiku.

5 let

Dětský domov

Sen: Kroužek keramiky

SEN se plní!

Podpora: Finanční roční podpora 2.000 Kč na kroužek keramiky – paní Jana Cihelková

Nina

„Nina“ žije v domově několik let. Je to hodná tichá dívka. Studuje střední školu. Ráda sportuje. Moc by chtěla se věnovat Kick boxu. Začala chodit na hodiny, a snaží se je zaplatit z kapesného brigády, kdyby ji někdo přispěl polovinou částky, byla by moc vděčná.

17 let

Dětský domov

SEN: Kick box

SEN se plní!

Podpora: Finanční podpora roční 4.800 Kč – pan Jan Gemrich 

Niky

„Niky“  žije v dětském domově 7 let, nyní bydlí ve startovacím bytě. Vystudovala střední zdravotní školu a ukončila vyšší odbornou zdravotní školu. Jejím velkým Snem je získat bakaláře, ročním studiem se její velký Sen může splnit. Roční školné na zdravotním institutu s bakalářským vzděláním je 54.000 Kč.

22 let

Dětský domov – Startovací byt

SEN: Získat titul bakalář

SEN se plní!

Podpora: Finanční podpora na podporu studia měsíční 500 Kč – paní Iva Kočová

Velké svaly s fitness suplementy