Benjamin

Juliana se narodila v Praze, vzhledem k častému stěhování vyrůstala po celé České republice. Žila jen s maminkou, svého otce poprvé viděla až ve 12 letech. V jednom roce přestala vidět na pravé oko a v šesti letech i na levé. Jako dítě si snažila zapamatovat, co nejvíce ze života okolo sebe, zelený les, modrou oblohu, slunce, vodu, barevné květiny, hory … a ze svých vzpomínek čerpá do dnes. Vždy byla veselé a hudebně nadané dítě. Ve 14 letech se vrátila do Prahy, kde začala studovat Konzervatoř, obor zpěv a příčná flétna. Vysokou školu zvolila Práva, vystudovat tuto školu byl její sen, ale ten se jí nesplnil. Po velké lásce porodila zdravého chlapečka Jáchyma. Jáchymův otec ho nechtěl a tak vše zůstalo na Juliáně a ta se snažila stát vzornou matkou. Pomoc přišla i od maminky a tak se Juliana s chlapečkem přestěhovala k babičce. Pracovala z domova a starala se o Jáchyma, ale alkoholismus babičky a její ubližování Jáchymovi Juliánu donutilo odejít od ní a vrátit se zpět do Prahy. Dostala malý sociální byt, pracovala na digitalizaci textu, poté jako průvodce na Neviditelné výstavě, získala rekvalifikační kurz na maséra. V roce 2015 poznala svoji životní lásku a myslela, že budou s Jáchymem žít v úplné rodině. Když zjistila, že je těhotná, tak se její a přítelova radost ještě zvětšila a plánovali společnou budoucnost. Život, ale někdy vaše plány mění a přítel si vše rozmyslel a Juliánu opustil. V říjnu 2016 se narodil Benjamin. Benjamin je krásný usměvavý chlapeček. Juliana se o něj společně s Jáchymem vzorně stará, ale kromě jejího hendikepu, který ji nastavuje různé překážky, ji začalo zlobit zdraví a srdíčko neposlouchá. Juliana tak musí být co nejvíce v klidu. Benjamin roste jako z vody. Malý byt, ve kterém žijí, potřebuje upravit. Protože jejich  finanční situace je obtížná, rozhodli jsme se  Benjaminovi i Julianě opět pomoci a vyhlásit sbírku na rekonstrukci jejich bytu.  Děkujeme, že pomůžete.  Registrovaná veřejná sbírka  běží na portále DARUJME.CZ

Martina

„Martina“ žije v pěstounské rodině se svými sestrami 4 roky, před tím byla v dětském domově. Studuje Obchodní akademii a hraje beach volejbal. Dokončila program Mezinárodní cena vévody z Edinburghu. Ráda by v beach volejbalu pokračovala.

16 let

Pěstounská rodina

Sen: Beach volejbal

Podpora: Finanční podpora roční oddílový příspěvek 4.000 Kč.

JAK se dá POMOCI odkazy:
Darovací smlouva ,   Veřejná sbírka

Čeněk

„Čeněk“ žije v dětském domově 7 let. Bratři již dětský domov opustili. Rád sportuje jezdí na  skateboardu a tancuje Brek dance. Moc rád by chodil s kamarádem do posilovny. Měsíční vstup stojí 400 Kč, vždy jeden měsíc by si dokázal zaplatit sám a se druhý by potřeboval pomoci.

15 let

Dětský domov

SEN: Posilovna

Podpora: Finanční podpora 2.400 Kč na 6 měsíčních vstupů

JAK se dá POMOCI odkazy:

Darovací smlouva ,   Veřejná sbírka

Simona

“ Simona“ žije v domově s bratrem druhý rok. Chodí do 9. třídy a ráda by studovala na kadeřnici. Je to živel. Ráda tancuje a chodí ven s kamarády. Moc ráda zkusila kroužek jógy.

15 let

Dětský domov

SEN: Kroužek jógy

Podpora: Finanční roční podpora kroužku jógy 3.000 Kč.

JAK se dá POMOCI odkazy:
Darovací smlouva ,   Veřejná sbírka

Adrian

„Adrian“ žije se svými sourozenci v dětském domově již třetí rok. Bydleli ve velmi špatných podmínkách a do školy chodili velmi málo. Rád se stará o svou nejmladší sestřičku. Jezdí na kole, hraje fotbal. Ve škole však musí přidat a proto potřebuje doučování. 

13 let

Dětský domov

SEN: Doučování

Podpora: Finanční roční podpora na hodiny doučování roční 5.400 Kč.

JAK se dá POMOCI odkazy:
Darovací smlouva ,   Veřejná sbírka

Simon

„Simon“ je nejmladší ze čtyř sourozenců, všichni žijí v Dětském domově 5 let. Je milý, neposedný, hravý a je u každé klukoviny. Rád jezdí na kole a kope s kluky fotbal.  Má problémy ve škole a potřebuje doučování.

9 let

Dětský domov

SEN: Doučování

Podpora: Finanční roční podpora na doučování 5.400 Kč.

JAK se dá POMOCI odkazy:
Darovací smlouva ,   Veřejná sbírka

Přemek

„Přemek“ žije v dětském domově se třemi sourozenci rok. Měl velký problém mluvit a dodnes se učí správně vyslovovat. Moc rád jezdí na kole. Rád by chodil do kroužku dopraváčka, kde se bude učit silniční předpisy a jezdit na dopravním hřišti.

13 let

Dětský domov

SEN: Kroužek Dopraváček

Podpora: Finanční roční podpora na kroužek dopraváčka 1.000 Kč.

JAK se dá POMOCI odkazy:
Darovací smlouva ,   Veřejná sbírka

Eva

„Eva“ v domově žije již 12 let, má dva mladší sourozence. Je přátelská a zodpovědná. Studuje Zdravotní školu obor rehabilitace. Sportuje a ráda píše články. Měla úraz kolena a ráda by chodila na hodiny jógy.

17 let

Dětský domov

SEN: Jóga

Podpora: Finanční roční podpora hodin jógy 3.000 Kč.

JAK se dá POMOCI odkazy:
Darovací smlouva ,   Veřejná sbírka

Matyáš

“ Matyáš“ je v dětském domově rok, byl odebrán z rodiny pro zanedbání péče. Chodí do 9. třídy. tancuje brek dance a cvičí. Učí malé děti tancovat. Rád by chodil do posilovny a snaží se na vstup ušetřit peníze z brigády. Měsíční vstup stojí 400 Kč, vždy jeden měsíc by si dokázal zaplatit sám a se druhý by potřeboval pomoci.

16 let

Dětský domov

SEN: Posilovna

Podpora: Finanční podpora 2.400 Kč na 6 měsíčních vstupů

JAK se dá POMOCI odkazy:
Darovací smlouva ,   Veřejná sbírka

Marika

„Marika“ žije v dětském domově rok se svými 4 sourozenci. Přišla do domova ve velmi zanedbaném stavu. Pomalu se naučila žít v kolektivu. Ráda tancuje. Moc by chtěla chodit se sestrou do kroužku mažoretek.

 5 let

Dětský domov

SEN: Kroužek mažoretek

Podpora: Finanční roční podpora na kroužkovné 2.000 Kč.

JAK se dá POMOCI odkazy:
Darovací smlouva ,   Veřejná sbírka

Soňa

Soňa  se učí cukrářkou. V dětském domově je s přestávkami 12 let. Je krásná a milá dívka, která žije ve světě plném lásky a krásných chlapců, Ráda se parádí a vše řeší s úsměvem. Splnila Mezinárodní cenu vévody z Edinburghu. Má zdravotní problémy a moc ráda by zkusila jógu.

17 let

Dětský domov

SEN: Jógu

Podpora: Finanční roční podpora na hodiny jógy 3.000 Kč.

JAK se dá POMOCI odkazy:
Darovací smlouva ,   Veřejná sbírka

David

„David“ žil rok v Klokánku, poté byl se  svou sestrou umístěn do pěstounské rodiny, kde žil  6 let. V červnu udělal závěrečné zkoušky na automechanika s vyznamenáním a odstěhoval se na ubytovnu do Mladé Boleslavi, kde dostal místo ve Škodovce. Hraje závodně fotbal a snaží zvládnout všední samostatný život, který zatím moc nezná. Snaží se šetřit a našetřil si na autoškolu. Když ho někdo podpoří, bude moc rád.

19 let

Ubytovna

SEN: Zvládnout samostatný život

Podpora: Finanční podpora na podporu samostatného bydlení měsíční 300 – 600 Kč. Roční 3.600 –  6.000 Kč dle měsíčného příspěvku.

JAK se dá POMOCI odkazy:
Darovací smlouva ,   Veřejná sbírka

Denis

„Denis“ žije v dětském domově se třemi sourozenci rok. Přišli zanedbaní a museli se hodně učit nového. Denis je rád partě a rád jezdí na kole a hraje fotbal. Moc rád by chodil do fotbalového oddílu.

10 let

Dětský domov

SEN: Fotbal

Podpora: Finanční podpora na oddílové příspěvky 1.500 Kč.

JAK se dá POMOCI odkazy:
Darovací smlouva ,   Veřejná sbírka

Andrea

„Andrea“ přišla do dětské domova v létě, sociálka ji odebrala pro zanedbání péče a záškoláctví. Andrea si v domově zvyká, pomáhají v tom její dva sourozenci. Nastoupila do nové školy a  má nedostatky, které se musí co nejdříve doučit.

10 let

Dětský domov

SEN: Vše ve škole dohnat

Podpora: Finanční roční podpora na hodiny doučování roční 5.400 Kč.

JAK se dá POMOCI odkazy:
Darovací smlouva ,   Veřejná sbírka

Jan

“ Jan“ žije v dětském domově se svou sestrou. Je živý kluk, který se rád předvádí. Rád jezdí na bruslích a hraje fotbal. Moc rád jezdí na kole a rád by chodil na kroužek Malého dopraváka.

12 let

Dětský domov

SEN: Kroužek  Malého dopraváka

Podpora: Finanční roční podpora 1.000 Kč na kroužkovné.

JAK se dá POMOCI odkazy:
Darovací smlouva ,   Veřejná sbírka

Sára

„Sára“ žila v dětském domově 5 let, poté dva roky ve startovacím bytě. Vyučila se kadeřnicí,udělala maturitu. Závodně tancovala. V taneční škole si našla svého přítele, se kterým má dvouletého syna. Přítel se snaží těžko rodinu zajistit a Sáru mu pomáhá. Mají hypotéku na malý byt, která spolkne většinu peněz. O syna se velmi krásně stará. Bojuje každý den, nejen se svým onemocněním – strach vycházet. Má možnost se vrátit k závodnímu tancování, ale finanční rodinná situace jí to neumožňuje.

22 let

Sociálně slabá

SEN: Tanec

Podpora: Finanční II. pololetí podpora závodních tanečních příspěvků 4.000 Kč.

JAK se dá POMOCI odkazy:
Darovací smlouva ,   Veřejná sbírka

Populární cvičební míč overball pro zdraví