Kvído

„Kvído“ žije v dětském domově. Chodí do 5. třídy. Nejraději má babičku a pejska tety. Občas zlobí. Rád jezdí na kole, hraje počítačové hry, ale nejvíce ho baví hrát fotbal. Moc rád by chodil s kluky trénovat do družstva a hrál zápasy.

11 let

Dětský domov

Dlouhodobý Sen

SEN: Chodit trénovat fotbal

Podpora: Finanční podpora 2.000 Kč – II. pololetí  fotbalové příspěvky – z Veřejné sbírky k Projektu Sen – pan Aleš Pour.

Dušan

Dušan je dvanáctiletý stále usměvavý kluk. Žije se svým hendikepem autismem, svalovou myoapatií, hydrocefálí a duanowým syndromem na levé oko. Má šest sourozenců v pěstounské rodině, kde ho mají moc rádi. Navštěvuje základní školu, kde za pomoci asistentky se snaží naučit a stihnout vše, co ostatní spolužáci. Získal asistentku, která si ho oblíbila, velmi si spolu rozumí.

13 let

Pěstounská rodina

Dlouhodobý Sen

Platba za služby asistentky za únor ve škole ve výši 3.000 Kč –  z Veřejné sbírky k Projektu Sen.

Janek

„Janek“ je v dětském domově od srpna. Se svými bratry je již umístěn v dětském domově po druhé. Špatně vidí a potřebuje brýle.

5 let

Dětský domov

Dlouhodobý Sen

SEN: Brýle

Podpora:Finanční podpora na nové brýle 3.000 Kč – 1.000 Kč daroval pan Martin Bury – 2.000 Kč Optika v Rakovníku

Tomáš

Tomáš je kluk, který neměl v životě tolik štěstí. Narodil se postižený mentální retardací, přesto je to veselý a hravý kluk, který si každý den užívá, co mu život nabízí. Tomáš navštěvuje Speciální školu pro postižené děti, kam chodí moc rád. Rodiče jsou ve velmi tíživé situaci, kterou se snaží řešit, ale školné 2.800 Kč měsíčně za Tomáškovu školu je nad jejich možnosti. 

10 let

Sociálně slabá rodina

Dlouhodobý Sen

Školné září – prosinec 2016 ve výši 4.000 Kč – Benefiční cyklistické závody.

Dušan

Dušan je dvanáctiletý stále usměvavý kluk. Žije se svým hendikepem autismem, svalovou myoapatií, hydrocefálí a duanowým syndromem na levé oko. Má šest sourozenců v pěstounské rodině, kde ho mají moc rádi. Navštěvuje základní školu, kde za pomoci asistentky se snaží naučit a stihnout vše, co ostatní spolužáci. Získal asistentku, která si ho oblíbila, velmi si spolu rozumí.

13 let

Pěstounská rodina

Dlouhodobý Sen

Platba za služby asistentky za prosinec ve škole ve výši 3.000 Kč –  z Veřejné sbírky k Projektu Sen.

Sára

„Sára“ žila v dětském domově 5 let, poté dva roky ve startovacím bytě. Vyučila se kadeřnicí,udělala maturitu. Závodně tancovala. V taneční škole si našla svého přítele, se kterým má dvouletého syna. Přítel se snaží těžko rodinu zajistit a Sáru mu pomáhá. Mají hypotéku na malý byt, která spolkne většinu peněz. O syna se velmi krásně stará. Bojuje každý den, nejen se svým onemocněním – strach vycházet. Má možnost se vrátit k závodnímu tancování, ale finanční rodinná situace jí to neumožňuje.

22 let

Sociálně slabá

Dlouhodobý sen

SEN: Tanec

Podpora: Finanční pololetní podpora závodních tanečních příspěvků 4.000 Kč –  z Veřejné sbírky k Projektu Sen – pan Aleš Pour.

Jakub

Jakubovi je 5 let,navštěvuje Mateřskou a základní školu speciální Diakonie ČCE Praha 5– třídu mateřské školy pro děti s mentálním a kombinovaným postižením. Je postižen vzácným genetickým syndromem Kabuki – Like, který se projevuje mentální retardací a řadou strukturních vývojových vad, mezi které patří snížený růst, kosterní a svalové abnormality.V chování pak se objevuje zvýšená citlivost, úzkostnost a rysy autismu. Rodiče jsou ve velmi tíživé situaci, kterou se snaží řešit, ale školné 2.000 Kč měsíčně za Jakubovi školu je nad jejich možnosti. 

5 let

Sociálně slabá rodina

Dlouhodobý Sen

Školné 4.000 Kč z Veřejné sbírky k Projektu Sen.

Kluci z dětského domova Unhošť

„16 kluků“  z dětského domova chodí společně i s panem ředitelem již pátým rokem hrát florbal do sokolovny. Letos potřebují pomoc s nájmem tělocvičny.

16 kluků z dětského domova

Dlouhodobý Sen

SEN: Pronájem tělocvičny

Podpora: Finanční podpora měsíc leden 2.000 Kč z Veřejné sbírky projektu Sen – Výběh na Sněžku 2016.

Ota

„Ota“ je v dětském domově od srpna. Se svými bratry je již umístěn v dětském domově po druhé. Začínají opět znovu. Nová škola, noví kamarádi nové prostředí. K tomu se Ondrovi rozbily brýle a potřebuje nové.

9 let

Dětský domov

Dlouhodobý Sen

SEN: Brýle

Podpora:Finanční podpora na nové brýle 4.000 Kč – Optika v Rakovníku.

Daniel

„Danielovi“ je jedenáct let a dochází do 1. třídy základní speciální školy. Má vrozenou vývojovou vadu mozku spojenou s spastickou kvadruparézou. Většinu dne má dobrou náladu. S každým hned naváže kontakt a je potěšen, když s ním dotyčná osoba pohovoří a pohladí ho. Daniel přestože nemluví, tak dobře rozumí jednoduchým pokynům, které se pravidelně opakují. Ve škole pravidelně cvičí pod odborným dohledem fyzioterapeutů. Danielova rodina má finanční problémy a potřebovala by pomoci s Danielovým školným.

12 let

Sociálně slabá rodina

Dlouhodobý Sen

Školné září – prosinec 2016 – 4.000 Kč – Benefiční cyklistické závody.

Kvído

„Kvído“ žije v dětském domově. Chodí do 5. třídy. Nejraději má babičku a pejska tety. Občas zlobí. Rád jezdí na kole, hraje počítačové hry, ale nejvíce ho baví hrát fotbal. Moc rád by chodil s kluky trénovat do družstva a hrál zápasy.

11 let

Dětský domov

Dlouhodobý Sen

SEN: Chodit trénovat fotbal

Podpora: Finanční podpora 2.100 Kč – I. pololetí  fotbalové příspěvky – z Veřejné sbírky k Projektu Sen – pan Aleš Pour.

Konec 2016

Ondra

Ondrovi je 12 let, má kombinované postižení (těžká mentální retardace, tuberozní skleróza a dětský autismus) a je žákem 5. třídy základní školy speciální. Do školy chodí rád a každý den s nadšením vítá své spolužáky a učitele. Je to velice milý, kamarádský a klidný hoch, avšak občas – když chce – dovede být pěkný rarášek. Ondra má rád procházky a práci na tabletu, ale ze všeho nejvíce má rád hudbu. Jeho nejoblíbenější hudební žánr je rock. Tato hudba ho vždy „zvedne ze židle“.

13 let

Sociálně slabá rodina

Dlouhodobý Sen

Školné 2016/17 ve výši 3.000 Kč – 1.000 Kč měsíčně – z Veřejné sbírky k Projektu Sen – pan Aleš Pour.

Dušan

Dušan je dvanáctiletý stále usměvavý kluk. Žije se svým hendikepem autismem, svalovou myoapatií, hydrocefálí a duanowým syndromem na levé oko. Má šest sourozenců v pěstounské rodině, kde ho mají moc rádi. Navštěvuje základní školu, kde za pomoci asistentky se snaží naučit a stihnout vše, co ostatní spolužáci. Získal asistentku, která si ho oblíbila, velmi si spolu rozumí.

13 let

Pěstounská rodina

Dlouhodobý Sen

Platba za služby asistentky za březen ve škole ve výši 3.000 Kč –  z Veřejné sbírky k Projektu Sen.

Dušan

Dušan je dvanáctiletý stále usměvavý kluk. Žije se svým hendikepem autismem, svalovou myoapatií, hydrocefálí a duanowým syndromem na levé oko. Má šest sourozenců v pěstounské rodině, kde ho mají moc rádi. Navštěvuje základní školu, kde za pomoci asistentky se snaží naučit a stihnout vše, co ostatní spolužáci. Získal asistentku, která si ho oblíbila, velmi si spolu rozumí.

13 let

Pěstounská rodina

Dlouhodobý Sen

Platba za služby asistentky za leden ve škole ve výši 3.000 Kč –  z Veřejné sbírky k Projektu Sen.

Kluci z Dětského domova Unhošť

„16 kluků“  z dětského domova chodí společně i s panem ředitelem již pátým rokem hrát florbal do sokolovny. Letos potřebují pomoc s nájmem tělocvičny.

16 kluků z dětského domova

Dlouhodobý Sen

SEN: Pronájem tělocvičny

Podpora: Finanční podpora měsíc prosinec 1.000 Kč z Veřejné sbírky projektu Sen – Výběh na Sněžku 2016.

Dušan

Dušan je dvanáctiletý stále usměvavý kluk. Žije se svým hendikepem autismem, svalovou myoapatií, hydrocefálí a duanowým syndromem na levé oko. Má šest sourozenců v pěstounské rodině, kde ho mají moc rádi. Navštěvuje základní školu, kde za pomoci asistentky se snaží naučit a stihnout vše, co ostatní spolužáci. Získal asistentku, která si ho oblíbila, velmi si spolu rozumí.

13 let

Pěstounská rodina

Dlouhodobý Sen

Platba za služby asistentky září – listopad 2016 ve škole ve výši 9.000 Kč –  Benefiční cyklistické závody.

Kluci z Dětského domova Unhošť

„16 kluků“  z dětského domova chodí společně i s panem ředitelem již pátým rokem hrát florbal do sokolovny. Letos potřebují pomoc s nájmem tělocvičny.

16 kluků z dětského domova

Dlouhodobý Sen

SEN: Pronájem tělocvičny

Podpora: Finanční podpora měsíc listopad 2.000 Kč z Veřejné sbírky projektu Sen – Výběh na Sněžku 2016.

Kluci z Dětského domova Unhošť

„16 kluků“  z dětského domova chodí společně i s panem ředitelem již pátým rokem hrát florbal do sokolovny. Letos potřebují pomoc s nájmem tělocvičny.

16 kluků z dětského domova

Dlouhodobý Sen

SEN: Pronájem tělocvičny

Podpora: Finanční podpora měsíc říjen 2.300 Kč z Veřejné sbírky projektu Sen – Výběh na Sněžku 2016.

Lukáš

„Lukáš“ žije v dětském domově od léta. Byl odebrán se svými sourozenci za zanedbání péče. Stýská se mu. Rád hraje fotbal a moc by chtěl chodit do fotbalového oddílu.

8 let

Dětský domov

Dlouhodobý sen

SEN: Hrát Fotbal

Podpora: Finanční podpora na I. pololetí fotbalové příspěvky 1.100 Kč – z Veřejné sbírky k Projektu Sen – pan Aleš Pour.

Suplementy pro Vaše svaly a síly