Daniel

„Daniel “ 14 let, žije v dětském domově 9 měsíců. Byl odebrán za zanedbání péče. Chodí do 7. třídy. Rád hraje na počítači a učí se cizí jazyky. Moc by si přál jet se třídou na lyžařský kurz.

Podpora: Finanční podpora 6.100 Kč na lyžařský kurz – EAST PORT Praha s.r.o.

Komentáře jsou uzavřeny.