Jindra

„Jindra“ 15 let, v dětském domově rok. Má velké zdravotní potíže. Chodí do 9. třídy. Má rád fotbal a florbal. Rád by chodil do florbalového kroužku.

Podpora: Roční finanční podpora 3.000 Kč na kroužek florbalu.

JAK se dá POMOCI odkazy:

Darovací smlouva ,   Veřejná sbírka

Komentáře jsou uzavřeny.

„Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. Z chytrých, kterých je na světě nedostatek, jen ti nejchytřejší si hrají na hloupé.“ Jan Werich