Připravujeme Pilotní projekt pod pracovním názvem „Můj patron“

V letošním roce připravujeme pilotní projekt pod pracovním názvem „Můj patron“, kde ve spolupráci s vedením nadace The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic foundation, o.p.s. a s absolventy  CEMS Programu – CEMS Master in International Management, se budeme snažit najít dětem z dětských domovů, „Patrona“, kterého si samy vyberou, se kterým se budou scházet a který jim pomůže na jejich složitější cestě životem, získají kamaráda, pomocníka, rádce, na koho se budou moci kdykoliv obrátit.

Komentáře jsou uzavřeny.

Zajímá mne, jak lze pomáhat

Můj e-mail:*