Valentýna

“ Valentýna“ 8 let, v dětském domově od léta pro zanedbání péče. Chodí do 2. třídy. Má moc ráda matematiku a ráda tancuje. Chtěla by chodit do tanečního oddílu.

Podpora: Roční finanční podpora 3.500 Kč na taneční oddílové příspěvky – paní Pavlína Elfassy.

Komentáře jsou uzavřeny.

„Tragédie žen spočívá v tom, že se každá nakonec podobá své matce.“ Oscar Wilde